Dla wykonawców

Opole Lubelskie 10.08.2020

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, iż zasady dotyczące prowadzenia prac budowlanych i remontowych na cmentarzu parafialnym w Opolu Lubelskim uległy z dniem dzisiejszym nieznacznym zmianom. Nowe zasady mają na celu umożliwienie sprawniejszego zarządzania i utrzymanie porządku na cmentarzu.

Wszystkich Wykonawców prosimy o podpisanie z Administratorem umowy, której częścią jest „Regulamin prowadzenia prac kamieniarskich”. Umowa w niczym nie ogranicza swobody działalności gospodarczej i jest jednakowa dla wszystkich Wykonawców. Jej celem jest zobowiązanie się stron, czyli zarówno Wykonawcy, Administratora jak i Zleceniodawcy do przyjęcia odpowiedzialności za przeprowadzenie procesu remontu, lub budowy bez naruszania praw pozostałych użytkowników cmentarza.

W tym celu regulamin wprowadza dla Wykonawców konieczność wniesienia zwrotnej kaucji w wysokości 1000 złotych od każdej prowadzonej roboty, a Zleceniodawcę obarcza obowiązkiem przeprowadzenia ustaleń z Dysponentami sąsiednich grobów dotyczących spraw potencjalnie spornych, jak np. zagospodarowanie przejść miedzy grobami.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem w zakładce Pliki do pobrania

Kancelaria cmentarza mieści się w Opolu Lubelskim, w pawilonie na parkingu cmentarza przy ul. Cmentarnej. Godziny pracy kancelarii 8:00 -16:00.