Opłaty

Opłaty obowiązujące na cmentarzu parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opolu Lubelskim od 1.02.2024 r.

W związku z pogrzebemBez związku z pogrzebem
1. Dzierżawa miejsca podlegająca odnowieniu po 20 latach
a) miejsce pod grób ziemny pierwsza opłata200,00 zł456,00 zł
b) miejsce pod grób murowany dla jednej osoby, pierwsza opłata400,00 zł911,00 zł
c) miejsce pod grób ziemny, odnowienie228,00 zł
d) miejsce pod grób murowany dla jednej osoby, odnowienie456,00 zł
2. Dzierżawa miejsca niepodlegająca odnowieniu po 20 latach
a) miejsce pod grób murowany do pochowania dwóch osób 800,00 zł 1600,00 zł
b) miejsca pod grób murowany do pochowania trzech osób 1100,00 zł 2300,00 zł
c) miejsca pod grób murowany do pochowania czterech osób 1400,00 zł 3000,00 zł
3. Opłata za przekształcenie
a) dotyczy grobów wymienionych w punkcie 1, przebudowywanych na wymienione w punkcie 2 432,00 zł492,00 zł
4. Coroczna opłata za utrzymanie porządku
a) dotyczy wszystkich grobów, wynosi rocznie30,00 zł30,00 zł
5. Opłaty administracyjne:
a) wjazd na teren cmentarza 200,00 zł 200,00 zł
b) zgoda na ustawienie ławki150,00 zł150,00 zł
c) zgoda na utwardzenie terenu150,00 zł150,00 zł
6. Usługi związane z pogrzebem:
a) pochówek do grobu otwieranego z góry 900,00 zł
b) pochówek do grobu otwieranego z podkopu 1300,00 zł
c) pochówek do grobu ziemnego 1100,00 zł
d) ekshumacja 1200,00 zł
e) pochowanie szczątków pochodzących z ekshumacji 700,00 zł
f) odsunięcie płyty nagrobnej od 300,00 zł
7. Usługi budowlane i remontowe wyceniane są indywidualnie
8. Miejsce i grób dla dziecka –½ ceny
9. Ekshumacja zwłok dziecka –½ ceny

Podane ceny są cenami brutto.

Przyjmujemy zlecenia na opiekę nad grobami.