Opłaty

Opłaty obowiązujące na cmentarzu parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opolu Lubelskim od 10.08.2020

W związku z pogrzebemBez związku z pogrzebem
1. Dzierżawa miejsca podlegająca odnowieniu po 20 latach
a) miejsce pod grób ziemny pierwsza opłata200,00 zł456,00 zł
b) miejsce pod grób murowany dla jednej osoby, pierwsza opłata400,00 zł911,00 zł
c) miejsce pod grób ziemny, odnowienie228,00 zł
d) miejsce pod grób murowany dla jednej osoby, odnowienie456,00 zł
2. Dzierżawa miejsca niepodlegająca odnowieniu po 20 latach
a) miejsce pod grób murowany do pochowania dwóch osób700,00 zł1595,00 zł
b) miejsca pod grób murowany do pochowania trzech osób1000,00 zł2278,00 zł
c) miejsca pod grób murowany do pochowania czterech osób1300,00 zł2961,00 zł
3. Opłata za przekształcenie
a) dotyczy grobów wymienionych w punkcie 1, przebudowywanych na wymienione w punkcie 2 432,00 zł492,00 zł
4. Coroczna opłata za utrzymanie porządku
a) dotyczy wszystkich grobów, wynosi rocznie30,00 zł30,00 zł
5. Opłaty administracyjne:
a) wjazd na teren cmentarza150,00 zł150,00 zł
b) zgoda na ustawienie ławki150,00 zł150,00 zł
c) zgoda na utwardzenie terenu150,00 zł150,00 zł
6. Usługi związane z pogrzebem:
a) pochówek do grobu otwieranego z góry800,00 zł
b) pochówek do grobu otwieranego z podkopu1000,00 zł
c) pochówek do grobu ziemnego800,00 zł
d) ekshumacja900,00 zł
e) pochowanie szczątków pochodzących z ekshumacji600,00 zł
7. Usługi budowlane i remontowe wyceniane są indywidualnie
8. Miejsce i grób dla dziecka –½ ceny
9. Ekshumacja zwłok dziecka –½ ceny
10. Sprzedaż grobów:
a) grób murowany do pochowania jednej osoby1800,00 zł2100,00 zł
b) grób murowany do pochowania dwóch osób2800,00 zł3200,00 zł
c) grób murowany do pochowania trzech osób3800,00 zł4400,00 zł
d) grób murowany do pochowania czterech osób4800,00 zł5600,00 zł

Podane ceny są cenami brutto.