Pogrzeb

Do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu niezbędna jest „karta zgonu – część przeznaczona dla administracji cmentarza”.

Termin i sprawy związane z liturgią pogrzebu katolickiego ustala się z księdzem w Kancelarii Parafialnej.

Sprawy związane z budową grobu, dzierżawą miejsca i przygotowaniem grobu do pochówku, załatwia się w Kancelarii Cmentarza.

Kancelaria cmentarza mieści się w Opolu Lubelskim, w pawilonie na parkingu cmentarza przy ul. Cmentarnej. Godziny pracy kancelarii 8:00 -16:00.